Opinie o Nas

RODO

RODO - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Szanowny Kliencie

Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, określane jako RODO

Poniżej przedstawiamy informacje na temat sposobu przetwarzania zgromadzonych przez nas danych osobowych, oraz przysługujących w związku z tym prawach. Podjęliśmy starania by dane osobowe zgromadzone przez nas były bezpieczne i należycie je zabezpieczamy. Zgoda na przechowywanie i przetwarzanie danych może zostać wycofana w każdej chwili, zgodnie z postanowieniami poniższej ”Informacji o ochronie danych osobowych”

Informacja o ochronie danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest PPHU „SEGAL” Sebastian Waindzoch z siedzibą: 45-325 Opole, ul. Światowida 5 (SEGAL). Jako administrator gromadzimy dane uzyskane podczas zawierania z Państwem min. transakcji handlowej lub umowy o współ-pracy, a w szczególności:

 • imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, firma reprezentowanego podmiotu, numer telefonu, stanowisko,
 • w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres sie-dziby, numer rachunku bankowego,
 • w przypadku przedsiębiorców wnioskujących o udzielenie limitu kredytowego w ABC Data przetwarzamy również dane zawarte w dokumentach finansowych.

Gromadzimy Państwa Dane osobowe w następujących celach:

 • zawierania z Państwem transakcji handlowych związanych z dokonaniem sprzedaży towarów oraz świadczeniem oferowanych przez nas usług,
 • realizacji obowiązków SEGAL przewidzianych prawem, w tym w szczególności wy-stawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych,
 • realizacji obowiązków związanych czynnościami świadczonymi w ramach obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej.
 • świadczenia serwisu urządzeń fiskalnych i niefiskalnych zgodnie z obowiązującym prawem w zakresie obsługi tych urządzeń.
 • ochrony praw SEGAL zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności docho-dzenia zaległych płatności,
 • przedstawienia propozycji oferowanych przez nasza firmą towarów i usług,

SEGAL może przekazywać Dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie:

 • producentom i Importerom Urządzeń Fiskalnych w celu konieczności przeprowadzenia rejestracji urządzeń wynikającej z obowiązujących przepisów w tym zakresie, jak również w celu świadczenia usług związanych z obsługą gwarancyjną i pogwarancyjną.
 • producentom oprogramowania w celu rejestracji i aktywacji licencji oprogramowania, bądź świadczenia usług dodatkowych.
 • podmiotom z którymi SEGAL ma zawartą umowę współpracy (Przetwarzających dane) w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z zawartych umów / transakcji. W szczególności SEGAL może przekazywać Państwa Dane osobowe podmiotom takim jak: podmioty świadczące usługi księgowe, firmy kurierskie, przedsiębiorstwa świadczące usługi pocztowe, podwykonawcy, banki, firmy windykacyjne.
 • podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych z SEGAL umów lub porozumień do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić Dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez SEGAL,
 • organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.

SEGAL zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa Dane osobowe. Zgromadzone dane osobowe SEGAL będzie przechowywał przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te
są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa jako Klientów i SEGAL.

Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą).

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W zakresie, w jakim wykorzystanie podanych przez Panią/Pana informacji opiera się na udzielonej przez Panią/Pana zgodzie, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności, prosimy o kontakt z PPHU SEGAL poprzez panel kontaktowy

Informujemy o możliwości okresowej aktualizacji niniejszej Informacji i jej modyfikacji zgodnie z obowiązującym prawem.

Aktualności

Kasa fiskalna za 100 zł?

Czy można kupić kasę fiskalną za 100 zł? Sprawdź jaki jest realny koszt zakupu kasy fiskalnej...

więcej »

Jak odzyskać 700zł zwrotu za zakup kasy fiskalnej

Planujesz zakup nowego urządzenia fiskalnego, kasę fiskalną lub drukarkę fiskalną? Pamiętaj że jeżeli jest to Twój pierwszy zakup urządzenia fiskalnego (pierwszy na dany nr NIP), to przysługuje Ci 90% zwrotu przy czym nie więcej niż 700 zł.

więcej »

Zakup kasy fiskalnej - od czego zacząć?

Kupując u nas kasę lub drukarkę fiskalną, otrzymasz bezpłatną pomoc w załatwieniu wszystkich niezbędnych formalności od zakupu po zwrot 90% wartości urządzenia wypłacanego przez Urząd Skarbowy.

więcej »

Obsługujemy sieci

Sklep internetowy od home.pl